Menu

Česká národní banka zahájila měnové intervence

ČNB zahájila v pátek měnové intervence ve prospěch české koruny. Operace byly zahájeny při kurzu 25,8 koruny za euro. Přitom aktuální kurz se od toho podzimního liší jen mírně.

Oslabování koruny začalo 22. února, k jeho urychlení pak došlo 24. února. Intervence byly oznámeny minulý pátek při kurzu přibližně 25,8 koruny za euro. To představovalo oslabení o 1,5 koruny za euro v průběhu 10 dní. Rychlost oslabení byla pravděpodobně hlavním důvodem intervence. O možné intervenci v případě oslabení koruny se poprvé mluvilo 21. února.  

Půlroční graf kurzu CZK/EUR je následující:

Ve srovnání s říjnem a listopadem loňského roku k oslabení koruny nedošlo. Ještě zajímavější je desetiletý vývoj kurzu koruny k euru.

Zajímavý pohled nabízí srovnání s několika posledními roky.

Devizové intervence zahájila ČNB 7. listopadu 2013 a ukončila je 7. 4. 2017.  Hranici 27 Kč za euro tehdy ČNB považovala za stěžejní. Cílem bylo jednak zabránit deflaci, ale rovněž vytvořit takové prostředí, ve kterém si trh na hladinu 27 Kč za euro zvykne, aby tak po skončení intervencí nedošlo k posilování koruny.

Při skokovém oslabení koruny před 2 roky ČNB neintervenovala. Tehdy možnou intervenci zmínila, ale nerealizovala.  Spekulovalo se o psychologické hranici 30 korun za euro. Ve srovnání s rokem 2013 byla situace opačná – zabránění oslabení koruny.

Letos se výrazným faktorem stala rostoucí míra inflace. ČNB se bojí jejího pokračujícího zrychlování a oslabování koruny, které by ji urychlovalo. Proto ČNB přistoupila k intervenci.

Zajímavý je pohled na rozvahu ČNB. Při intervencích v letech 2013-2017 vrostl objem aktiv z 900 miliard na 3,5 bilionu. Nyní výsledkem intervence bude snížení objemu aktiv ČNB. V poslední sestavené bilanci k 28. únoru činil objem aktiv 3 999 841 mil Kč, do 4 bilionů tedy chyběly jen „drobné“. Devizové rezervy činí 3,8 bilionu korun, což jsou přibližně dvě třetiny HDP.

Za pozornost budou stát dva ukazatele – kurz koruny a také objem aktiv ČNB. Jejich změna napoví, kolik finančních prostředků bude muset ČNB vynaložit.