Menu

Červnový Fed

V minulém týdnu se konalo dvoudenní zasedání Fedu. Hlavním výstupem je, že úrokové sazby zůstávají na úrovni blízké nule a centrální banka plánuje začít s jejich zvyšováním pravděpodobně až v roce 2023.

Pohled na budoucí vývoj ekonomiky očima Fedu je vidět zde:

Ve srovnání s prosincem loňského roku tedy došlo ke zvýšení odhadovaného růstu ekonomiky a ke skokovému zvýšení odhadu míry inflace. Naopak odhad úrovně nezaměstnanosti se nezměnil. Inflaci jsme se v minulosti věnovali opakovaně, nyní se zaměříme na budoucí zvyšování úrokových sazeb. Jako cílová hranice je uvedena sazba 2,5 % (v posledním sloupci vidět také rozpětí).

Ohledně zvyšování úrokových sazeb se podíváme do minulosti na dva zajímavé faktory – výše úrokových sazeb a rychlost jejich zvyšování. Začneme jejich výší za předpokladu, že stávající zrychlení inflace je opravdu dočasné a Fed se nemýlí.

Níže je přiložen graf vývoje úrokových sazeb Fedu za posledních 40 let. Již na první pohled je vidět logicky se opakující vývoj – snížení úrokových sazeb při recesích (označeny šedivě), jejich následné zvýšení zpět a opět snížení při další recesi atd.

Zajímavý je zde jeden faktor. Na konci recese nebyly nikdy úrokové sazby zvýšeny zpět na úroveň před jejím začátkem. Maximum dosažené při posledním zvyšování úrokových sazeb je 2,5 %, což se rovná minulý týden oznámené cílové úrokově sazbě.

Druhou věcí je rychlost zvyšování úrokových sazeb. Fed očekává do konce roku 2023 jejich dvojí zvýšení, avšak názory na to, kdy k tomu reálně dojde, se liší. Podívejme se na poslední zvyšování úrokových sazeb (mimochodem, toto zvyšování nastartovala J. Yellen, stávající ministryně financí a stávající guvernér Fedu J. Powell o něm též rozhodoval).

Vývoj úrokových sazeb Fedu za poslední dekádu můžete vidět v následujícím grafu:

Téměř nulové úrokové sazby platily od konce roku 2008 do roku 2015. K prvnímu zvýšení o 25 bp z 0,25 % na 0,50 % došlo v prosinci 2015. Poté však trvalo celý rok, než se Fed v prosinci 2016 odhodlal k dalšímu zvýšení základní úrokové sazby o 25 bp podruhé.  Dále následovalo dvouleté pravidelné zvyšování úrokových sazeb až do prosince 2018. Při dosažení úrokové sazby 2,5 % J. Powell oznámil, že úrokové sazby již dále zvyšovat nebude. To lze očekávat i nyní.

Lze tedy též předpokládat, že avizované zahájení zvyšování úrokových sazeb bude probíhat v podobném režimu jako při posledním zvyšování. První zvýšení o 25 bp je možné již v prosinci 2022, druhé následně v prosinci 2023, opět o 25 bp.  Polovina trhu to již takto očekává.  

P.S.

V případě nezpomalené inflace, o jejímž riziku jsme již psali, bude muset Fed jednat rychleji a úrokové sazby zvýšit dříve a na vyšší úroveň, než je nyní v plánu.