Menu

Buffett – komentář pro investory 2021

V sobotu vyšla výroční zpráva Berkshire Hathaway. Její nejsledovanější částí je Dopis W. Buffetta.

Jaké Berkshire Hathaway drží portfolio? Tržní cena držených akcií dosáhla v roce 2019 částky 248 miliard dolarů, v roce 2020 činila 282 miliard. Vzhledem k událostem 2020 je zajímavé porovnání největších pozic:

2019:

2020:

Ze seznamu největších společností vypadly aerolinky (již v prvním čtvrtletí 2020) a některé banky, například JP Morgan a Goldman Sachs.

Více než 10% podíl drží firma ve společnostech American Express (18,8 %), Moody’s (13,2 a Bank of America (11,9 %).

Výrazně stoupla tržní hodnota držených akcií Apple. V roce 2019 činila 74 miliard, v loňském roce 120 miliard. Zajímavý je i vývoj počtu držených akcií, nezapomínejme přitom, že loni Apple dělil své akcie poměrem 4:1. Každý držitel jedné akcie dostal tedy čtyři nové. Po tomto přepočtu (srpen 2020) Berkshire Hathaway držel o něco málo více než miliardu akcií, na konci roku 2020 jich držel 907 milionů. To znamená, že prodal přibližně 100 milionů akcií, a přesto stoupla jejich tržní hodnota v portfoliu. Akcie Apple mají nyní 42% podíl na portfoliu Berkshire Hathaway. Druhou největší pozicí v portfoliu jsou akcie Bank of America, ve srovnání s Apple je na čtvrtinové úrovni. Na třetím místě jsou akcie Coca Coly – téměř šestinová úroveň proti Apple.

V případě akcií Apple ještě doplníme jednu zajímavost – všechny nákupy akcií Apple proběhly v letech 2016-2018 a podíl Berkshire Hathaway v Apple činil 5,2 %. Od té doby došlo k prodeji 14 % nakoupených akcií, přesto jeho podíl v Apple stoupl na 5,4 %.  Je to díky masívním zpětným odkupům, které Apple v těchto letech prováděl.

Dalších několik zajímavých poznámek.

Typy držitelů akcií Berkshire Hathaway:

  • Indexové fondy, které nakupují akcie automaticky
  • Asset manažeři bohatých investorů vnímají Berkshire Hathaway jako pojistku
  • Aktivní investoři, které zaujala podhodnocenost těchto akcií
  • Investoři s podobnou investiční strategií
  • Drobní investoři věřící firemní strategii a tomu, že překoná i zlé časy

Významné byly odkupy vlastních akcií, v roce 2020 společnost odkoupila 5 procent akcií za téměř 25 miliard dolarů. Vývoj zpětných odkupů akcií v posledních letech je názorně vidět zde:

Na závěr přidáváme tabulku historických výnosů a porovnání výkonnosti akcií Berkshire Hathaway a akciového indexu S&P500.

Z přehledu výše vyplývá, že akcie Berkshire Hathaway v posledních 2 letech výrazným způsobem zaostávají za indexem S&P 500. Hlavním důvodem je, že výkonnost indexu je „tažena“ nahoru především několika málo společnostmi ze skupiny „FANGMAN“, tedy Facebook, Apple, NVIDIA, Google, Microsoft, Amazon a Netflix.

Link na Dopis akcionářům:  https://www.berkshirehathaway.com/2019ar/2019ar.pdf