Menu

Bude zahájen proces přijetí eura?

Ministerstvo financí a Česká národní banka každoročně vydávají zprávu o zahájení či nezahájení kroků k přijetí eura. Podle informací Hospodářských novin připravovaná zpráva naznačuje, že Česko by mohlo 9příští rok splnit některá maastrichtská kritéria pro zavedení eura. Dokument zatím nedoporučuje podniknout v tomto směru žádné kroky. Stanovení termínu přijetí eura je pravděpodobně hlavním bodem sporu.

Hlavní čtyři maastrichtská kritéria pro zavedení eura jsou: míra inflace, výše úrokových sazeb, roční deficit státního rozpočtu a celková zadluženost. Zároveň by byl nutný vstup české koruny do mechanismu ERM II, který omezuje volatilitu kurzu měny vůči euru. 

Inflace může být maximálně o 1,5 procentního bodu vyšší než průměr tří nejnižších inflací v eurozóně. Tomu má Česká republika daleko. Výše úrokových sazen může být maximálně o 2 procentní body vyšší než de facto úroky ECB. Zde lze očekávat přiblížení se. Deficit státního rozpočtu nesmí přesahovat 3 % HDP, což je při stávající vládní politice otázka času a míra zadluženosti nesmí přesáhnout 80 % HDP. Kritérium celkové zadluženosti je plněno s velkou rezervou, nyní se pohybuje kolem 44 %. Navíc je sledování poměru deficitu k HDP a státního dluhu k HDP v zemích eurozóny pozastaveno.

Toto je loňské plnění konvergenčních kritérií:

Ve společném prohlášení Ministerstva financí a ČNB bylo loni v prosinci uvedeno: „Za překážku vstupu do měnové unie vláda považuje nedokončený proces ekonomické konvergence české ekonomiky zejména v oblasti cenové a mzdové úrovně, jejichž odstup od průměru eurozóny zůstává značný. Nadále se rovněž významně odlišuje struktura českého hospodářství vůči eurozóně, což by mohlo způsobovat problémy v případě jednotné měnové politiky. Vzhledem ke stárnutí populace není také dořešena dlouhodobá udržitelnost veřejných financí.“

Pokud jsou známy dohady mezi různými ministry, blížící se prohlášení bude o to zajímavější, obzvlášť jeho srovnání s loňským.

Připomínáme měsíc starou makroekonomickou prognózu ČNB na období let 2023, 2024 a 2025, v níž je inflace uváděna jako průměrná za daný rok.