Menu

Bude z Evergrande druhý Lehman Brothers?

Společnost Evergrande – druhý největší čínský developer s více než 1300 projekty ve 280 městech – upadla do velkých finančních problémů. Mimo vlastního developmentu společnost také řadu nemovitostí přímo spravuje, přesně řečeno se jedná o více než 2800 projektů v 310 městech. I z pohledu obří čínské ekonomiky se tak jedná o velmi významnou společnost.

V business modelu zradil společnost pákový efekt financování projektů prostřednictvím úvěrů či závazků jiným společnostem. Výpadek v cash flow může pro výrazně zadluženou firmu znamenat velké finanční problémy. Cash flow se zhoršovalo již po několik let.

V dnešní době Evergrande není schopna dostát aktuálním závazkům převyšujícím 300 miliard dolarů. Hrozí bankrot a čeká se, zda vláda zasáhne či nikoliv. V každém případě společnost nebude již tento týden schopna plnit své závazky, ať už se jedná o splátky nebo úroky bankám či dalším institucím.

Aktuálním nejhorším možným scénářem je neřízený bankrot. Závazky firmy se týkají minimálně 128 bank a více než 120 nebankovních institucí. Podle loňské účetní závěrky činil objem poskytnutých úvěrů 107 miliard dolarů. Banky sice mají z velké části tyto prostředky zajištěné, ale s největší pravděpodobností právě nemovitostmi, přičemž nemovitosti jako vhodné zajištění v současné situaci jistě vnímat nebudou. Z důvodu sektorového zasažení celého stavebnictví lze tento vývoj vnímat jako systémové riziko i pro finanční sektor, jehož přežití bude naprostou prioritou. Proto je velmi pravděpodobné, že banky do budoucna zpřísní své podmínky pro poskytování úvěrů a díky tomu budou zasaženy i další sektory.

Kromě bank budou nepochybně zasaženi i dodavatelé, kteří nedostanou své faktury uhrazeny. Pokud budou následně žádat v bankách o úvěry, budou mít problémy s jejich získáním. Je tedy pravděpodobné omezení objemů půjček poskytovaných celému segmentu. Podobně budou zasaženi také developeři. Banky se budou snažit zmenšit objem půjček a dodavatelé mohou začít od developerů vyžadovat platby předem. Zasaženi budou také klienti, kteří poskytli zálohy na dosud nedokončené nemovitosti, zejména pak byty. Veřejné protesty ze strany postižených klientů již začaly.

Tato událost začíná být srovnávána s pádem banky Lehman Brothers v roce 2008 – „Lehman event“. Zde je zajímavé číselné porovnání. Závazky Evergrande představují přibližně 2 % čínského HDP. V případě Lehman Brothers se jednalo o necelých 4,5 %. Hlavními věřiteli investiční banky Lehman Brothers byly banky. Fedu se tedy stačilo zaměřit na ony „postižené“ banky a pomoci jim. V Číně to tak jednoduché není, věřitelů bude mnohem více.

„Too Big to Fail“ – ano či ne?

Tímto se nyní jistě zabývá čínská vláda a řeší možné ekonomické a politické dopady. Připomínám, že v příštím roce proběhne sjezd Komunistické strany Číny, což bude mít nepochybně vliv na rozhodování vlády o případném řízení bankrotu společnosti nebo o jejím převzetí „za dolar“.

V takovém případě by na prvním místě záchranného balíku byly fyzické osoby, které již zaplatily zálohy, na druhém sledu by následovaly banky a až za nimi všichni ostatní věřitelé.