Menu

Bude V. Dlouhý novým guvernérem ČNB?

Bankovní rada České národní banky má 7 členů. Mandáty jsou šestileté a každý z členů může být členem Bankovní rady pouze po dobu dvou mandátů (nemusí být po sobě jdoucí). Prvním členem bankovní rady s druhým mandátem (a tedy nemožností dalšího členství v bankovní radě) je guvernér J. Rusnok, druhým členem s druhým mandátem je pak O. Dědek. 

Letos k 30. červnu končí mandáty tří členů bankovní rady ČNB. Mimo guvernéra J. Rusnoka se dále jedná o viceguvernéra T. Nidetzkého a člena rady V. Bendu. 

Zde je přehled všech stávajících sedmi členů bankovní rady, včetně konce jejich šestiletého mandátu:

  • Jiří Rusnok (guvernér): 6/22 
  • Tomáš Nidetzký (viceguvernér): 6/22
  • Vojtěch Benda: 6/22
  • Oldřich Dědek: 2/23
  • Marek Mora (viceguvernér): 2/23
  • Tomáš Holub: 11/23
  • Aleš Michl: 11/23

Volba nového guvernéra se stává čím dál více sledovaným tématem. Podle posledních informací existuje čtveřice nejvážnějších kandidátů – viceguvernéři Tomáš Nidetzký a Marek Mora, člen bankovní rady Aleš Michl a šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Nutno podotknout, že dosud byl vždy novým guvernérem jmenován jeden ze stávajících guvernérů. 

Nejvíce sledovaným „ukazatelem“ je pohled nového guvernéra na míru inflace a tedy na zvyšování úrokových sazeb. Od podzimu loňského roku skončila všechna hlasování o zvýšení sazeb v poměru 5:2, přičemž složení skupin hlasujících pro a proti bylo neměnné. Pro zvýšení úrokových sazeb vždy hlasovali Jiří Rusnok, Tomáš Nidetzký, Vojtěch Benda, Marek Mora a Tomáš Holub. Dvojici hlasující proti zvyšování úrokových sazeb tvoří Oldřich Dědek s Alešem Michlem. Vladimír Dlouhý jako šéf Hospodářské komory vnímá současné úrokové sazby jako příliš vysoké a je ochoten akceptovat déletrvající zvýšenou míru inflace. Čtveřice kandidátů je tedy v názoru na zvyšování úrokových sazeb v poměru 2:2.

I kdyby V. Dlouhý nebyl jmenován guvernérem, jeho vstup do bankovní rady je prakticky jistý, ať už na jakoukoliv pozici. Hlasovací poměr pro zvyšování úrokových sazeb se tímto krokem mění z 5:2 na 4:3. Zda dojde k ještě většímu pohybu tohoto hlasovacích poměru se dozvíme v nejbližších týdnech.