Menu

Březnové zasedání bankovní rady ČNB a její HV za 2022

Dne 29. března proběhlo druhé letošní zasedání bankovní rady ČNB, úrokové sazby zůstaly dle očekávání beze změny. Po uvedení dvou nových členů bankovní rady došlo k očekávanému výsledku hlasování v poměru 6:1. Jeden z členů Bankovní rady hlasoval pro zvýšení o 0,25 %.

Ve svém rozhodnutí bankovní rada ČNB mimo jiné uvedla:

„Nejistota ohledně hospodářského výhledu a budoucích kroků velkých centrálních bank se oproti únorovému jednání zvýšila, a to i s ohledem na situaci na finančních trzích. Navzdory těmto nejistotám bude bankovní rada i na příštím zasedání rozhodovat o tom, zda sazby zůstanou stabilní, nebo se zvýší. Bankovní rada je stále připravena zvýšit sazby, zejména pokud vzroste riziko vzniku mzdově-inflační spirály.“

„Z tohoto pohledu se nemusí naplnit očekávání trhu o tom, že sazby již dosáhly svého vrcholu. Očekávání trhu ohledně načasování prvního snížení sazeb ČNB hodnotíme jako předčasná.“

Bankovní rada zesílila varování před možným zvýšením úrokových sazeb. Logickým očekávaným rozhodovacím kritériem bude inflace, její neklesání by vedlo k jejich zvýšení. Centrální banka uvedla, že snížení úroků nepřipadá v úvahu. Dokud se inflace nepřiblíží ke 2 procentům, k výraznému snížení úrokových sazeb nedojde. ČNB rovněž zopakovala, že bude pokračovat v obraně české koruny proti větším kurzovým pohybům. 

Zároveň minulý týden ČNB zveřejnila své hospodářské výsledky za loňský rok. Dosáhla ztráty 412 miliard korun. Hospodářské výsledky v porovnání s rokem 2021 jsou následující:

Výraznou nákladovou položkou jsou úroky vyplacené komerčním bankám za peníze uložené u ČNB. Jedná se o položku nazvanou „Provádění měnové politiky“, přičemž došlo k jejímu zvýšení na téměř sedminásobek. 

Hlavním důvodem ztráty ve správě devizových rezerv je pokles cen dluhopisů díky zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami po celém světě. Tržním efektem zvýšení úrokových sazeb je zvýšení výnosu dluhopisů, což znamená snížení jejich ceny.

Aktiva ČNB se v roce 2022 snížila o 637 miliard korun, hlavní složkou jsou devizové rezervy, které jsou zde uvedeny jako Pohledávky vůči zahraničí včetně CP. Jejich snížení se téměř přesně rovná poklesu aktiv. Toto jsou hlavní body z rozvahy. 

Hlavní položky pasiv ČNB jsou následující:

Největší položkou v pasivech ČNB jsou dlouhodobé vklady českých bank dobrovolně uložené u ČNB. Povinné rezervy, které komerční banky musí u ČNB uložit představují přibližně 7 % z těchto prostředků. Ostatní finanční prostředky si k ČNB komerční banky uloží dobrovolně a dostanou za ně diskontní sazby, tedy úroky ve výši 6 %.  

P.S. Bezrizikový výnos je tedy na úrovni hypotéčního úvěru. Proč by jím komerční banky měly zabývat, když zde mají takový úrok jistý a jeho snížení je zatím v nedohlednu…