Menu

Bankám skokově vzrostly zisky

Letošní první pololetí bylo pro banky historicky nejziskovější, celkový pololetní zisk bankovního sektoru dle informací ČNB činil necelých 54 miliard korun. Došlo ke zvýšení zisků bank ve vyšších desítkách procent. Přehled zisků největších bank je zde:

Zisky všech bank byly pozitivně ovlivněny zvyšováním úrokových sazeb Českou národní bankou. Stojí za to se na ně podívat. Komerční banky si ukládají u ČNB přes noc volné finanční prostředky za diskontní sazbu. Po celé první pololetí loňského roku činila 0,05 %. Letošní vývoj je následující:

Z pohledu celého pololetí si banky mohly ukládat peníze do ČNB v průměru přibližně za 4 % p. a. Za 1. pololetí letošního roku činil průměrný vklad bank u ČNB 2,9 bilionu korun, což odpovídá třetině aktiv bank. Odpovídající výnosové úroky bank (nákladové úroky ČNB) představují více než 50 miliard korun. To je celý čistý zisk.

Zvýšená čistá úrokové marže mezi přijatými vklady a poskytnutými úvěry či zisky z různých operací na finančních trzích včetně devizových slouží k pokrytí veškerých provozních nákladů bank. 

Že banky budou mít podobné zisky i ve druhém pololetí nelze samozřejmě garantovat. Jestliže nebudou nuceny zmenšit objem finančních prostředků nebo ČNB v rozporu se všemi odhady nepřistoupí ke snížení úrokových sazeb, výnosy poskytované ČNB vzrostou o desítky procent.

Nepokračování rekordních zisků bank by mohlo být dosaženo pouze silnou recesí a následnými problémy se splácením již poskytnutých úvěrů.